تکذیب خبر قطع دائمی تلگرام


نویسنده:
محمد جواد آذری جهرمی گفت، شایعات مطرح شده در خصوص فیلتر شبکه های اجتماعی صحت ندارد.
آبان ۲۷