English

تقویت هوش مصنوعی، با تقلید از مغز انسان


نویسنده:
محققان الگوریتم‌هایی را در حوزه هوش مصنوعی توسعه داده‌اند که از عملکرد مغز انسان تقلید می‌کنند.
خرداد ۲۷