English

تقویت توان سایبری آمریکا، با استفاده از هوش مصنوعی


نویسنده:
فرماندهی سایبری آمریکا اعلام کرد که قرار نیست هوش مصنوعی، جایگزین نیروهای سایبری این کشور شود.
اردیبهشت ۳۱