English

بیزاری روبات ها، از موقعیت یاب جغرافیایی


نویسنده:
وزارت دفاع و ارتش آمریکا، در تلاش هستند که سامانه‌هایی مستقل از موقعیت‌یاب جغرافیایی به وجود آورند.
اردیبهشت ۳۱