باج افزار واناکرای، در کمین شرکت بوئینگ


نویسنده:
باج افزار WannaCry به یکی از تأسیسات تولید شرکت بوئینگ حمله و بخشی از فعالیت‌های این شرکت را مختل کرده است.
مهر ۲۵