English

اینتل برای تولید پردازنده‌های 14 نانومتری خود به سامسونگ پناه بُرد


شرکت اینتل با هدف کاستن از شدت کمبود محصولات 14 نانومتری خود، به سامسونگ روی آورده است.
تیر ۳۱