English
| رییس جمهور در نشست مشترک استانداران سراسر کشور:

وعده ایجاد 100 هزار شغل در حوزه فناوری اطلاعات


نویسنده:
رییس جمهور با بیان اینکه سرعت اینترنت یکی از ضرورت های اشتغال و اقتصاد ما است گفت: ایجاد 100 هزار شغل در حوزه فناوری اطلاعات برای سال 97 مد نظر است.
بهمن ۰۳