English

استفاده آمریکا از شبیه‌ساز برای آموزش کارکنان ناو هواپیمابر


نویسنده:
نیروی دریایی آمریکا و دفتر جهانی تحقیقات دریایی در حال توسعه یک برنامه شبیه ساز برای آموزش افرادی که در ناوهای هواپیمابر کار می‌کنند هستند.
اسفند ۰۲