| به وسیله سامسونگ؛

ساخت پردازنده مخصوص استخراج ارزهای دیجیتالی


نویسنده:
سخنگوی شرکت سامسونگ الکترونیکس از توسعه چیپ مخصوص استخراج ارزهای دیجیتالی خبر داد.
مهر ۲۴