English
| معاون ‌سازمان پدافند غیرعامل:

ادعای حمله رژیم صهیونیستی ‌‌به زیرساخت‌های هسته‌ای ‌بلوف بود‌


نویسنده:
معاون بسیج امور استان‌های سازمان پدافند غیرعامل کشور با بیان اینکه رعایت اصول پدافند در ذات معماری اصیل ایرانی وجود دارد، گفت: ادعای حمله رژیم صهیونیستی ‌‌به زیرساخت‌های هسته‌ای ایران ‌بلوف بود‌.
اسفند ۰۲