English
| معاون ‌سازمان پدافند غیرعامل:

ادعای حمله رژیم صهیونیستی ‌‌به زیرساخت‌های هسته‌ای ‌بلوف بود‌


معاون بسیج امور استان‌های سازمان پدافند غیرعامل کشور با بیان اینکه رعایت اصول پدافند در ذات معماری اصیل ایرانی وجود دارد، گفت: ادعای حمله رژیم صهیونیستی ‌‌به زیرساخت‌های هسته‌ای ایران ‌بلوف بود‌.
اردیبهشت ۳۱