English

آیا ربات‌ها به زودی جای پزشک‌ها را می‌گیرند؟


یکی از بزرگترین سرمایه‌گذارهای دره سیلیکونی مدعی است تا سال 2035 ربات ها به طور کامل جای پزشکان را خواهند گرفت.
مرداد ۳۱