English

 اجلاس Build 2019: انتشار اولین تیزر از نسخه واقعیت افزوده بازی ماینکرفت


مایکروسافت شروع به پخش تیزرهایی کرده که به نظر می‌رسد نسخه جدیدی از بازی ماینکرفت برای گوشی‌های موبایل باشد. 
مهر ۲۳