شرکت اعتباری«Equifax» چطور هک شد؟


نویسنده:
عدم رعایت مسائل ساده امنیتی، سبب هک شدن اکوئیفکس (Equifax) و سرقت اطلاعات مالی ۱۴۳ میلیون کاربر در این شرکت اعتباری در آمریکا شد.
شرکت اعتباری Equifax