گوگل به مردم آفریقا سواد دیجیتال آموزش می‌دهد


نویسنده:
شرکت گوگل اعلام کرد با هدف بهبود اقتصاد و پرورش نیروی کاری بهتر، قصد دارد سواد دیجیتال را به مردم آفریقا آموزش بدهد.