گسترش تروجان ها با استفاده از Hangul Word و PostScript


نویسنده:
کارشناسان ترند میکرو گزارشی از حملات مخرب به‌وسیله پردازشگر Hangul Word ارائه کردند که کاربران را هدف حملات خود قرار داده است.