آبان ۰۶
دبیر خبر | ۵ فروردین ۱۳۹۴

کسپرسکی با جاسوسان روس در ارتباط است؟

به نقل از خبرگزاری مهر، مدیر این شرکت که در ماه‌های اخیر بارها در مورد جاسوسی‌های سایبری پیچیده آمریکا و انگلیس بر ضد کشورهای دیگر و ازجمله ایران افشاگری کرده حال باسیل اتهامات این رسانه‌ها مواجه است.

اولین بار نشریه بلومبرگ بیزینس با چاپ مقاله‌ای وی را به حذف نام روسیه از گزارش‌های مربوط به جاسوسی‌های الکترونیک متهم کرد. این در حالی است که این شرکت به‌طور مرتب گزارش‌هایی در مورد جاسوسی‌های سایبری آمریکا، اسراییل و انگلیس منتشر می‌کند.

به ادعای این نشریه از سال ۲۰۱۲ بسیاری از مدیران برجسته کسپرسکی تعویض شده و به جای آن‌ها افرادی استخدام شدند که روابط نزدیکی با ارتش یا سرویس‌های اطلاعاتی روسیه دارند. ظاهراً این افراد از کارکنان سازمان اف اس بی هستند که بعد از فروپاشی شوروی جایگزین کا گ ب شده است.

افراد مذکور به اطلاعات ۴۰۰ میلیون مشتری نرم‌افزارهای امنیتی کسپرسکی دسترسی دارند. در بخش دیگری از این گزارش ادعاشده که شخص کسپرسکی هم با گروهی پنج‌تا ده‌نفره از مقامات اطلاعاتی روسیه ارتباطات نزدیکی دارد. برخی دیگر از نشریات غربی هم این شرکت را همدست دولت روسیه در حملات سایبری به شرکت‌ها و نهادهای دولتی آمریکایی دانسته‌اند.

مدیر این شرکت در واکنش به ادعاهای یادشده نشست‌های خود با مأموران اطلاعاتی روس را امری غیر برنامه‌ریزی‌شده و تصادفی توصیف کرده و هرگونه همدستی در خرابکاری‌های سایبری را نیز رد کرده است.

منبع:
موضوع:

نظرات