کاهش نرخ اینترنت دانشگاه‌ها محسوس نیست


نویسنده:
معتمدی، عضو کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با بیان اینکه کاهش ۵۰ درصدی قیمت اینترنت برای دانشگاه‌ها ملموس نیست، گفت: مصوبه نرخ اینترنت دانشگاه‌ها و مراکز علمی نیازمند بازنگری است.
معتمدی، عضو کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات