| وزیر ارتباطات در کره جنوبی؛

کاهش مصرف آب کشاورزی به نصف با کمک اینترنت اشیا


نویسنده:
وزیر ارتباطات که به کره جنوبی سفر کرده است در جمع وزرای ارتباطات کشورهای عضو اتحادیه جهانی مخابرات، در بوسان کره جنوبی به سخنرانی پرداخت.