چک، برنده رزمایش سایبری لاکد شیلدز 2017


نویسنده: