پیوند خودکار کد بین دو برنامه امکان‌پذیر شد


نویسنده:
گروهی از پژوهشگران برای حفظ جامعیت و امنیت نرم‌افزارها، سامانه‌ای ایجاد کرده‌اند که تبدیل کد بین دو برنامه را به شکل خودکار انجام می‌دهد.
انتقال خودکار کدهای برنامه‌نویسی باعث حفظ امنیت برنامه‌ها خواهند شد.