ویکی‌لیکس و 5 بدافزار سازمان سیا


نویسنده:
ویکی‌لیکس اسنادی منتشر کرد که نشان می‌دهد سازمان سیا چگونه از 5 بدافزار مختلف جهت نفوذ و جاسوسی استفاده کرده است.