هوش مصنوعی؛ سگ نگهبانی خستگی‌ناپذیر


نویسنده:
متخصصان آمریکایی رویکرد جدیدی را بر پایه‌ی هوش مصنوعی ارائه داده‌اند تا با بررسی داده‌های داخلی و پیرامون شبکه، امنیت آن را تأمین می‌کند.
با کمک هوش مصنوعی حملات سایبری از همان ثانیه‌های اول شناسایی می‌شوند.