هوش مصنوعی، ماهیت روابط انسانی را فاش می‌کند


نویسنده:
کودک مصنوعی هوشمند «BabyX» از شرکت جدید مارک ساگار، Soul Machines است که به نظر می‌رسد شبیه کودکان واقعی بوده و قادر به تعامل و پاسخ‌های عاطفی است.