هند به دنبال ایجاد فرصت‌های شغلی با اینترنت اشیا است


نویسنده:
دولت هند به تازگی اعلام کرده است قصد دارد از طریق قوانین جدید و استارت‌آپ‌های موجود در حوزه‌ی اینترنت اشیا، چندین میلیون موقعیت شغلی جدید ایجاد کند.
ایجاد 15 میلیون فرصت شغلی جدید در هند به کمک اینترنت اشیا