هلند قانون شنود سایبری تصویب کرد


نویسنده:
مجلس سنای هلند به سازمان‌های اطلاعاتی اجازه داده با جمع‌آوری و نگهداری داده‌های مردم به شنود سایبری بپردازند.