هزینه‌های حمل‌ونقل ارتش با هوش مصنوعی کاهش می‌یابد


نویسنده:
ارتش آمریکا بر اساس قرارداد جدیدی با آی‌بی‌ام، قصد دارد هزینه‌های حمل‌ونقل تجهیزات خود را با کمک هوش مصنوعی کاهش دهد.
با استفاده از هوش مصنوعی تمام پردازش‌های حوزه‌ی حمل‌ونقل قابل انجام بوده و هزینه‌ها کاهش می‌یابند.