میدان‌های نبرد آینده با مافات پیش‌بینی می‌شوند


نویسنده:
اسرائیل سامانه‌ای را طراحی کرده است که علاوه بر پیش‌بینی فناوری‌ها و میدان‌های نبرد آینده به پیشرفت بهتر این رژیم کمک می‌کند.