ممنوعیت توسعه محصولات کسپرسکی در امریکا


نویسنده:
اداره خدمات عمومی امریکا نام کسپرسکی لبز را از فهرست فروشندگان مجاز نرم‌افزار خارج کرد.