| یک ابزار بیومتریک جدید؛

قفل رایانه را با قلبتان باز کنید


نویسنده:
امروزه استفاده از شیوه‌های بیومتریک برای تامین امنیت رایانه‌ها و گوشی‌ها در حال افزایش است، اما محققان این بار عضوی نامتعارف از بدن را برای بازکردن قفل رایانه‌ها به کار گرفته اند.