عملکرد توییتری روسیه در اختیار نمایندگان کنگره


نویسنده:
توییتر در اقدامی بی‌سابقه، تجزیه‌وتحلیل فعالیت‌های روسیه را در اختیار کنگره قرارداد.