شهرهای هوشمند خلیج‌فارس در معرض حمله‌ی سایبری هستند


نویسنده:
تعدادی از مقامات حاشیه‌ی خلیج‌فارس توصیه کردند در کنار پیشرفت فناوری‌ها و توسعه‌ی شهرهای هوشمند، مسائل امنیتی آن نیز در نظر گرفته شود.
مقامات هشدار دادند هم‌زمان با توسعه شهرهای هوشمند باید امنیت فناوری‌های آن نیز تامین شود.