شماره تلفن‌های قدیمی و هک فیس‌بوک


نویسنده:
این امکان وجود دارد که اکانت فیس‌بوک شما از طریق شماره تلفن همراه قدیمی‌تان هک شود و مورد سوءاستفاده قرار گیرد.