| به گزارش سایبربان

شبکه‌های اجتماعی، سلاحی پیشرفته برای تصاحب اذهان


نویسنده:
با وجود اینکه شبکه‌های اجتماعی انقلاب عظیمی را در ارتباطات به وجود آورد، هم‌اینک از آن برای انجام عملیات‌های جاسوسی و تغییر حکومت‌ها استفاده می‌شود.
هم‌اینک از شبکه‌های اجتماعی برای انجام عملیات‌های جاسوسی، ایجاد تفرقه و اخبار غیر واقعی استفاده می‌شود.