ساخت حسگری با سطح مصرف پیکووات


نویسنده:
گروهی از محققان موفق به ساخت حسگری شده‌اند که مصرف انرژی نزدیک به صفر داشته و می‌توان از آن در ابزارهای پوشیدنی استفاده کرد.