روش جدید اسرائیل برای هک دوربین‌های مداربسته


نویسنده:
اسرائیل روشی جدیدی اتخاذ کرده که به‌وسیله آن می‌توان دوربین‌های امنیتی را هک و درب‌های متصل به این دوربین‌ها را گشود.