رفع آسیب‌پذیری‌های دروپال


نویسنده:
دروپال به‌منظور رفع چندین آسیب‌پذیری از نوع دسترسی، نسخه جدید ارائه داد.