راه‌اندازی واحد جنگ سایبری در ارتش استرالیا


نویسنده:
راه‌اندازی یک واحد جدید جنگ اطلاعاتی در ارتش استرالیا خبر از تحولات بزرگ در عرصه سایبری این کشور می‌دهد.
راه‌اندازی واحد جنگ سایبری در ارتش استرالیا