دانلود چالش نهنگ آبی؛ دام بزرگ هکرها برای کاربران


نویسنده:
دانلود چالش نهنگ آبی توسط کاربران زیادی جستجو می‌شود و تلاش برای دانلود و نصب این بازی سبب شده فرصت سو استفاده برای هکرها فراهم شود.
نهنگ ابی