دارپا روشی برای از بین بردن خطرات بات‌ها ایجاد می‌کند


نویسنده:
سازمان دارپا در حال ایجاد عامل‌هایی نرم‌افزاری است که به صورت خودکار بات‌نت‌های مخرب را شناسایی و با آن‌ها مقابله می‌کند.