حمله سایبری به وزارتخانه‌های سوئیس


نویسنده:
طبق اعلام دولت سوئیس، حمله سایبری به وزارت دفاع دفع گردیده اما حمله به وزارت امور خارجه موفقیت‌آمیز بوده است.
حمله سایبری به وزارتخانه‌های سوئیس