حفظ عملکرد روبات‌ها با الگوبرداری از زندگی حشرات


نویسنده:
گروهی از پژوهشگران با الگوبرداری از سوسک‌ها در حال ایجاد روشی هستند که به روبات‌ها اجازه می‌دهد در هنگام زمین خوردن، بلند شده و به فعالیت خود ادامه بدهند.