جنگ رژیم صهیونیستی و حزب‌الله برای تصرف اذهان و قلوب


نویسنده:
ژنرال اسرائیلی می‌گوید، در صورت وقوع جنگ، حزب‌الله تلاش می‌کند به چیزی دست یابد که در ظاهر، یک پیروزی سریع جلوه می‌کند.
جنگ رژیم صهیونیستی و حزب‌الله برای تصرف اذهان و قلوب