جنگ اطلاعاتی در برابر قدرت نرم


نویسنده:
به گزارش واحد بین‌الملل سایبربان؛ با توجه به درکی (نادرست) که ولادیمیر پوتین
جنگ اطلاعاتی