تنش‌های سایبری آمریکا و کره شمالی و امکان هک موشک‌های بالستیک


نویسنده:
آمریکا در حالی که تلاش می‌کند کره شمالی را از ادامه آزمایش‌های موشکی منصرف سازد، برخی گمانه‌زنی‌ها از حمله سایبری به موشک‌های کره، قوت گرفته است.
هک موشک‌های بالستیک، امری امکان پذیر است که انجام دادن آن ممکن است منجر به بروز خسارات شود.