| معاون مرکز ملی فضای مجازی خبر داد؛

تلگرام، ایده ایجاد کانال را از یک پیام رسان ایرانی الگوبرداری کرد


نویسنده:
خوراکیان، معاون مرکز ملی فضای مجازی با بیان اینکه کلیات ساماندهی فعالیت شبکه پیام رسان موبایلی ابلاغ شده است، گفت: جزئیات فعالیت این شبکه‌ها توسط ۳ نهاد مرتبط در حال تبیین است.
امیر خوراکیان، معاون مرکز ملی فضای مجازی