تلاش ایالات‌متحده برای تقویت دیپلماسی سایبری


نویسنده:
نمایندگان آمریکایی معتقدند دولت باید برای مدیریت جهانی عرصه سایبری، حضوری مؤثرتر در امر دیپلماسی سایبری داشته باشد.
مجلس نمایندگان، خواستار احیای دفتر سایبری وزارت امور خارجه آمریکا شد