تلاش اتحادیه اروپا برای کاهش جرایم سایبری و افزایش انعطاف‌پذیری


نویسنده:
کمیسیون اروپا، برای اصلاح استانداردهای اروپا و تقویت انعطاف‌پذیری در برابر تهاجم سایبری، سازمان سایبری خود را ارتقا می‌دهد.
اندروس آنسیپ، معاون کمیسیون اروپا