تحلیل کوتاه / بمب‌های اتم سایبری پیشرفته؛ پایانی بر مفاهیم کلاسیک بازدارندگی


نویسنده:
ماهواره‌های تولیدکننده‌ی پالس الکترونیکی و بمب‌های الکترومغناطیسی، به چالشی بی‌سابقه برای تسلیحات هسته‌ای کلاسیک ایالات‌متحده، بدل شده‌اند.