تحلیل کوتاه/جاسوسی ویز از برنامه موشکی ایران، از ادعا تا واقعیت


نویسنده:
یک مقام منتسب به سرویس جاسوسی رژیم صهیونیستی، مدعی جاسوسی از برنامه موشکی ایران، توسط نرم‌افزار مسیریاب ویز شد.
آیا ادعای جاسوسی ویز از برنامه موشکی ایران واقعیت دارد