| به گزارش سایبربان

تبدیل ذهن به بستر اینترنت اشیا


نویسنده:
گروهی از محققان موفق به ساخت رابطی بین انسان و رایانه شده‌اند که برای اولین بار امکان اتصال مستقیم ذهن به اینترنت را به برای کاربران فراهم می‌کند.
دانشمندان برای اولین بار بین ذهن انسان و اینترنت ارتباط برقرار کردند